Menu
Hero image

Vaststellingen bij voorzorgsmaatregelen

Een gerechtsdeurwaarder kan vaststellen welke voorzorgs- en hygiënemaatregelen u hebt genomen om uw werknemers en klanten te beschermen tegen het covid- 19 virus. Met dit proces-verbaal van vaststelling hebt u een schriftelijk objectieve weergave in handen van alle voorzorgsmaatregelen die u hebt genomen op een welbepaald moment.

Soorten vaststelling
Zoek een gerechtsdeurwaarder in uw buurt

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

COVID-19 op het werk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid hebben in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Deze gids biedt een kader met maatregelen die op maat moeten worden ingevuld door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken. De Groep van 10 verbindt zich ertoe om deze gids verder te verspreiden en aan te bevelen bij hun leden.

Veilig aan het werk

Meer informatie

Wat houdt een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder in?

De vaststelling door een gerechtsdeurwaarder is de schriftelijke omschrijving van een feitelijke situatie die een gerechtsdeurwaarder op een welbepaald moment waarneemt en vastlegt in een officieel document.

Deze schriftelijke weergave kan dienstig zijn als een soort attest dat feiten op een welbepaald moment zijn omschreven en vastgesteld. De rechtsgrond ligt begrepen in artikel 519, § 1, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.

Wat kost een vaststelling?

Het wettelijk tarief voor gerechtsdeurwaarders voorziet niet in een ereloon voor een vaststelling, behalve op vordering van een rechter. Het tarief is dus vrij af te spreken tussen partij en gerechtsdeurwaarder. De prijs zal voornamelijk worden bepaald door de aard van de opdracht en de tijd die een gerechtsdeurwaarder eraan besteedt.

Houd er rekening mee dat er op deze kost belastingen worden geheven (€ 50,00 registratierecht en 21 % BTW). Vraag dus steeds op voorhand een inschatting van de uiteindelijke kosten.

Kan de vaststelling voorgelegd worden aan een rechter als onweerlegbaar bewijs?

Hoewel een proces-verbaal authentieke bewijskracht geniet behoudt een rechter onder alle omstandigheden zijn eigen beoordelingsbevoegdheid. Hoewel eerder uitzonderlijk, kan het gebeuren dat een rechter geen rekening houdt met de vaststelling. Als een gerechtsdeurwaarder zijn werk vakkundig heeft gedaan door zich te beperken tot de feitelijke waarnemingen en dit zonder conclusies te trekken, is er voor een rechter geen reden om hiermee geen rekening te houden.

Soorten vaststelling

  • Bouwt u een huis? Een gerechtsdeurwaarder kan vaststellen dat u de bouwvergunning publiek hebt gemaakt om eventuele geschillen te vermijden.
  • Koopt en renoveert u een woning in slechte staat? Laat een gerechtsdeurwaarder een vaststelling doen van de vervallen staat van het gebouw alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Zo kan u de oorspronkelijke staat van het pand rechtvaardigen in geval van een geschil over de aankoopprijs met de belastingdienst.
  • Huurt u een woning en is er geen plaatsbeschrijving voorhanden? Een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde plaatsbeschrijving biedt een tegensprekelijk alternatief.
  • Hebt u beslist om als getrouwd koppel uit elkaar te gaan? Een vaststelling met inventarisatie en de staat van de inboedel op het moment van de scheiding zorgt ervoor dat de belangen van elke echtgenoot worden gewaarborgd in geval van een latere betwisting mbt. de verdeling van de inboedel.
  • Liep uw woning schade op door een constructiefout, een verstopte riolering of waterschade door een fout van derden? Een gerechtsdeurwaarder kan een vaststelling van de schade opstellen, die u kan gebruiken om een schadevergoeding of herstelling te bekomen.
  • Wordt u geconfronteerd met huurders die overlast veroorzaken (geluidsoverlast, verwaarlozing van het pand en de gemeenschappelijke ruimtes, ongepast gedrag, beschadiging) en bent u bezorgd dat u als verhuurder op dat gedrag zal worden aangesproken? Een gerechtsdeurwaarder kan een vaststelling doen om een vordering (tot herstel of huurontbinding) te staven voor de vrederechter.
  • Wordt u geconfronteerd met oneerlijke concurrentie of namaak van een product door een concurrent? Vertoont een pas gekochte machine gebreken? Rijzen er vragen over de voorwaarden voor het houden van een algemene vergadering van mede-eigenaars of aandeelhouders? Rijzen er vragen over het al dan niet onrechtmatig gebruik van een naam, afbeelding, merk, acroniem, logo of originele tekeningen? Ook hier kan een gerechtsdeurwaarder een vaststelling doen van de feiten.
  • Krijgt u sms'jes, voicemails, e-mails, WhatsApp, Facebook of berichten via andere sociale media, waarvan u de inhoud ervan wil laten vaststellen? Laat ze opnemen door een gerechtsdeurwaarder vooraleer ze eventueel worden gewist.
  • Wilt u de inhoud van een ontvangen mailing laten vaststellen? Open de post in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder, die de inhoud ervan zal vaststellen.

Daarnaast zijn er nog tal van situaties waarvoor u een beroep kan doen op een gerechtsdeurwaarder om een vaststelling van feiten op te maken.

Zoek een gerechtsdeurwaarder in uw buurt